Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

ZIN GEVING via de WERELDBURGER ACADEMIE

Hierbij een getuigenis van één der cursisten. Hopelijk geeft dit op zich al hoop aan anderen én motivatie om ook cursussen te komen volgen!

“Sinds mei dit jaar ben ik student aan de Wereldburger Academie, waar ik wekelijks een prachtig en gevarieerd aanbod aan bloemlezingen volgde, en daarnaast de vrijheid van contextlessen op maat kon genieten. Deze lessen liepen door tijdens de zomermaanden, aangevuld door een pittige lesweek kunstfilosofie. Ik kijk ook al reikhalzend uit naar de jaarcursus sociale filosofie, die gelijklopend met het academiejaar van start zal gaan.

De lessen zelf zijn diepgaand en toch toegankelijk. Het niveau ligt hoog, is grensverleggend en grondig verrijkend. Bovendien wordt er vaak maatwerk toegepast om bestaande interesses te verbreden en blinde vlekken op te sporen en in te vullen. Vanuit een wisselwerking tussen kern en context worden de onderliggende processen van mens en maatschappij ontrafeld. Een kluwen dat heel wat expertise vraagt om gradueel te ontwarren.

Die context is zo levensnoodzakelijk om ons mens-zijn, onze samenleving, economie, arbeid, wetenschappen te begrijpen en al zéker om eraan te kunnen deelnemen. Zonder ondersteuning zou je als leek in de nieuwsgierigheid verdwalen in het onschatbaar vele dat we kunnen kennen, doen, verwachten en zijn. Bovendien worden dankzij de steevaste verbanden met literatuur, filosofie, muziek, poëzie en beeldende kunst heel wat nieuwe perspectieven aangereikt. Er zijn talloze boeken en films ter beschikking om in te kijken of te ontlenen, wat die zoektocht heel wat makkelijker maakt. Elke les is boordevol inspiratie en geeft vooral veel ‘goesting’ om ook zelf aan de slag te gaan binnen het meer-weten.

Burger zijn, worden en eindelijk begrijpen wat dat precies inhoudt, ook dat is een troef van de Wereldburger Academie. In deze oppervlakkige, vluchtige tijd heb ik me lang gedissocieerd gevoeld van al wat er zich buiten mijn wereld afspeelde. Ik dacht dat ‘dit het was’, los van alle grondslagen, symboliek, de vraag vanwaar we komen, wie we zijn, en hoe we de toekomst kunnen vormgeven. Dit leidt tot een passiviteit die ik bij veel van mijn leeftijdsgenoten herken. Er is een zekere wanhoop over onze tijdsgeest en bijhorende actualiteit, die gepaard gaat met zinsverlies. Ook dit wordt grondig aangepakt: hedendaagse problematieken worden in hun context gekaderd en van daaruit omgezet tot een boodschap van hoop, aanmoediging tot participatie en hernieuwde daadkracht.

Verder wordt er tijdens de lessen sterk ingezet op actualiteit en word je op de hoogte gehouden van culturele initiatieven en evenementen. Zo ben ik onder meer in contact gebracht met het kunstenfestival van Watou en de cultuurmarkt in Antwerpen, die op zichzelf ook weer een vertrekpunt voor culturele verkenning werden. Dankzij de lessen merk ik voor het eerst écht toegang te hebben, zowel op het gebied van betrokkenheid als op het vlak van de betekenis(lagen) ervan. Cultuur is sindsdien niet langer een bezigheid, maar geeft me nu ook een boodschap. Het is een nieuwe ‘zin’geving. Ook dat is een heel mooie aanreiking.

Het meest ben ik getroffen door de impact die de lessen op mij als persoon en leven hebben. Op korte tijd is mijn engagement omgeslagen naar een heel nieuwe, bewustere levensstijl. Voor mij was dit zo essentieel, dat ik dit iedereen zou willen toewensen. Het mooie is dat dat ook kan, net omdat de lessen zo toegankelijk en bovendien gratis zijn. Een prachtig geschenk, waar ik tot nu toe al zoveel aan had, en de hopelijk velen na mij ongetwijfeld ook. Aan hen wil ik zeggen: de Wereldburger Academie, dat is een verrijking van onschatbare (méér)waarde, een waar avontuur dat minstens je leven verandert.”

HF

 

 

curriculum vitae ? ga eens een kijkje nemen op de Wereldburger Academie

Wat te denken van het leven …

… als reisverhaal  … en thuiskomen …

=> voor bagage en horizon, wortels en kompas, persoonlijke vleugels en maatschappelijke vervoering

=> maak kennis met/op/via de Wereldburger Academie *

www.wereldburgeracademie.be

Ik hoop dat je benieuwd bent en je mag ontmoeten … als cursist, als toeleider, als megafoon, als mecenas, als inspirator, …

De Wereldburger Academie en ik heten je van harte welkom …

= met medewerking van VIP/Studenten, vrijwilligers, Raad van Bestuur, netwerk,…

= met de steun van het maatschappelijk belangrijke initiatief Burgerbegroting District Antwerpen!

= dankzij een hele rijke voorgeschiedenis en input van zovelen, wat we graag delen en dus hopen te vermenigvuldigen

TIP => grasduin alvast in deze reeks posts!

 

WBA bloemlezingen najaar 2018

WBA  AANBOD                                                                                Najaar 2018

“bloemlezingen” = cultuurfilosofische leersalons

Docent/gastvrouw en filosoof Leonor Wiesbauer plukt al jaar en dag zowel vakwetenschap als andere wetenswaardigheden uit diverse velden, wat zij per gelegenheid bundelt rond een thema dat ze graag aanbiedt en op eigenzinnige wijze ontvouwt. Af en toe met gastsprekers.

Het aanbod is er 1° voor (pre/post) studenten (op hun vraag)  en 2° aansluitend voor al wie belangstelling heeft om zijn/haar bagage en horizon te verrijken en voor wie (nog niet) zoekend is.

Praktische info:

ð  Haantjeslei 40; 2018 Antwerpen = campuswiesbauer@hotmail.com

ð  Info (voorlopig enkel nog via) www.wiesbauer.be

ð  Contact en inschrijvingen  => campuswiesbauer@hotmail.com

Wat de bloemlezingen betreft:

–          Venue: 18u30 (voor wie dat wenst)

–          Aanvang exposé : 19u => avondvullend

–          Beperkt aantal deelnemers

–          Vooraf inschrijven = must => via mail aan campuswiesbauer@hotmail.com

–          Betaling: voor erkende studenten is het kosteloos; elke andere deelnemer betaalt 10 € per lezing (ter plaatse) / of vooraf 20€ of 30 € voor een twee-of-drieluik of aanbetaling maatwerk op rekening BE78 0004 1003 7386 op naam van Wiesbauer

–          Inclusief drankjes en eventueel tekstmateriaal

WOE 19/09 : AAN HET EINDE VAN DE ZOMER

ð  Dit salon is weliswaar al voorbij, maar onderstaand programma geeft wel een beeld van wat met zo’n bloemlezing wordt bedoeld.

–          Artistieke blikvangers en doordenkers uit de zomerbagage: Agnes Varda & JR / Fondation Folon / poëzie&beeld festival Watou / Tim Burton in C-Mine Genk / doorverwijzing ivm ‘het geval Fabre’

–          Een ‘uitgelezen’ zomer: met Camus, de Botton, Ferrante, AS Byatt, Hanya Yanagihara, Coelho, Hosseini, Palmen, …

–          Aspecten van de zomer ó great expectations ó thuis ó vakantie ó reizen ó thuiskomen

–          Aspecten van de ‘wende’ ó paradise lost ó heimweeën ó melancholie ó new expectations

–          Publiek~Politieke blikvangers en doordenkers : de (onterechte ? angst?  voor) ‘De ondergang van het Avondland’ => wat is het avondland? wat is ondergang? => de (vermeende en reële) bedreigingen, de bedreigende reacties en non-acties => 26/9

WOE 26/09  en WOE 3/10  : OMTRENT WERELDBURGERSCHAP

–          Van Erasmus via Beethoven tot Beuys, over de Olympische en de Europese gedachte, de dissidenten en de exits

–          De visie van WBA

–          Over democratie en het algemeen belang : vraagstuk en waagstuk

–          Boekgewijs aan het woord: Manu Claeys, Tinneke Beeckman, Thomas Decreus, Cities of Compassion, ea

–          Over Holslags pleidooi voor dienstplicht, China’s sociaal kredietsysteem en Big Brother

–          Over ‘Politiek, als de kunst van het atmosferisch mogelijke’ volgens Sloterdijk

–          Over ‘Sferen’, wereldbeelden en paradoxen; met boekwandelingen langs Pinker, Luyendijk, Rösling, Decreus, Barrico, Diamonds, Bauman, ea

WOE 10/10 : GEEN leersalon op Campus Wiesbauer: wegens ó tips

–          Tip 1 : Manu Claeys ‘Red de democratie! waarom het systeem hapert en wat wij eraan kunnen doen’ => 20u Elcker-Ik Centrum = Breughelstraat 2018 Antwerpen

–          Tip 2 : N.a.v. de Internationale dag tegen de doodstraf => Zeer persoonlijke theatermonoloog van/door Elena Peeters; een initiatief van Vredescentrum Antwerpen en Without Walls => 20u Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen

WOE 17/10 : programma ihkv de Werelddag van de strijd tegen ARMOEDE

WOE 24/10 : We Should All Be FEMINIST!

–          Gratis: het boekje ‘We moeten allemaal feminist zijn’ van Chimananda Adichie ihkv het project TheHappyFeminist

–          Een compilatie van de studiedag 18/10: kader en achtergrond, feminisme en intersectionaliteit, enkele extra ‘blikvangers’ op WBA-wijze

WOE 31/10 : Denk&beeldige wandeling langsheen aspecten van STEDELIJKHEID

–          Ihkv Wereld Steden dag

–          Over de ge(s)laagde stad, onzichtbare steden, land van belofte of strand van desillusies, van Metropolis tot ein stein

–          Deze avond is een inleiding; een vervolgtraject wordt aanbevolen / te bespreken met de deelnemers

!! VRIJ 2/11: “STILSTAAN BIJ WAT VOORBIJ GAAT”

–          Ihkv ‘zin-& zijnsdagen’ nodigt de WBA uit voor een stemmige bloemlezing

–          Vertroost met herfstige soep en hartig brood

WOE 7/11, 14/11, 21/11 : inleiding KUNSTfilosofie en ESHETICA

–          Inderdaad een drieluik met een niet te missen opbouw

–          Over de ‘objectiviteit’ van kunst, kunst en (on)werkelijkheid/waarheid/weten

–          Over schoonheid

–          Over het wezenlijk onderscheid tss kunst en schoonheid; over hun verwantschap

–          Over de (spannings)relatie: artistiek – esthetiek – ethiek

–          Over artistieke en esthetische competentie of cultuur als tweede natuur of snobisme

WOE 28/11 : METAMORFOSEN

–          Van de monu-mens via Ovidius tot Tim Burton

–          Van Pygmalion tot Orlando en een Midzomernachtdroom

WOE 5/12 : RECHTEN van de MENS en CULTUREEL ERFGOED

–          Verkenning van het Evangelie

–          Ihkv 10/12: Wereld dag van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’

WOE 12/12 : De menselijke en de goddelijke KOMEDIE

–          Een wandeling langs hemel en hel, ook die van DANTE

WOE 19/12 : WINTERAVOND- special

–          Voorlezing en bespreking  ‘De koningin zonder land’ v Paul Verrept

–          Het is aanbevolen het verhaal niet vooraf te lezen.