Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

3 x mooie woorden

Drie bekroonde sms-gedichten uit op de oever van een droom (2010)

1

ik wurm mij door het gat dat je in de

lucht hebt gesprongen

eng weliswaar

maar eenmaal boven

zo licht

helder

zo zonneklaar

[Marleen Pauwels]

2

DJU: TOEN ZY EINDELYK MYN

DROOM ONTDEKTE, DAT IK VAN

HAAR HIELD, VIEL ZY UIT DE

LUCHT … NET DAAR WAAR IK

MYN KASTEEL GEBOUWD HAD.

[Eric Eeckhout]

3

De scenarist van mijn droom bobijnde,

alweer een open einde.

[Kenny De Thaey]

STERRENVUUR

… als je echt hebt geleerd hoe je moet denken en aandachtig naar de wereld moet kijken, dan weet je dat je alternatieven hebt. Dan ligt het feitelijk binnen je vermogen om een drukke, hete, trage, […] vijandige situatie niet alleen als betekenisvol te ervaren maar tevens als heilig en bezield van het krachtige vuur dat ook de sterren ooit heeft aangestoken: medegevoel, liefde, de eenheid van alle dingen onder de oppervlakte.

Uit ‘Dit is water‘ D.H. Foster Wallace

pleidooi voor een PROVOLUTIE na klimaattopdown

Als alle ‘weten’schappen nog steeds niet doorslaggevend genoeg blijken te zijn,
en het ‘geweten’ van overheden en captains of economy wereldwijd het nog steeds laat afweten,
dan is het HOOG TIJ(D) voor een TOP over KLIMAATVERANDERING bij MENSEN.