Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

Wanneer eindigt de nacht?

Een rabbi vroeg eens aan een van zijn leerlingen: “Weten jullie wanneer de nacht eindigt en de dag begint?”

De leerlingen dachten na over de vraag van de rabbi.

Een van hen antwoordde: “is dat misschien het moment waarop je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?”

“Nee,” zei de rabbi.

“Is het als je van een afstand het verschil kunt zien tussen een dadelboom en een vijgenboom?”

“Nee,” zei de rabbi;

“Wanneer is het dan?” vroegen zijn leerlingen.

“De dag begint als je in de gezichten van de mensen die je tegenkomt je broeders en zusters herkent,” antwoordde de rabbi. “Tot dat moment is de nacht nog bij ons.”

(Overgenomen uit het boekje In de geest van Martin Buber , samengesteld door Bette Westera & Sylvia Weve)

LOF van de VREDE (vrij naar Erasmus)

Volgens de humanist Erasmus heeft de natuur de mensen een zachte en vriendelijke inborst gegeven, die hen wel&willend doet zijn naar elkaar toe. En in tegenstelling tot het dierenrijk, bezit de mens bovendien de macht van het gezond verstand en de gave van het woord, wat hem zo bijzonder geschikt maakt om harmonie en goede verstandhoudingen te scheppen.

Waarom leven mensen dan meer in conflict en oorlog dan in harmonie?! = dat vraagt hij zich, wellicht met u en mij, af …

Als de demonen hebzucht, heerszucht en eerzucht, wraak en toorn, bij de mens de kop opsteken en de bovenhand halen, dan zijn zij de oorzaak van onverzadigbare vechtzucht.

Alleen naastenliefde, samenhorigheid en welwillendheid brengen harmonie en vrede.

Vorsten en staatsleiders zouden daarom een waardige morele politiek moeten voeren. En dat is dan weer een kwestie van persoonlijk pedagogisch ‘adeldom’ = het onderdrukken van hun egoïstische belangen en andere ondeugden, plus het ontwikkelen van hun goede eigenschappen.

Als een staatshoofd toch meent oorlog te moeten voeren, gerechtvaardigd door zelfverdediging (een aanval afweren en de openbare rust garanderen), dan moet die ‘vorst’ volgens Erasmus zeker en ernstig ook het praktische aspect afwegen, namelijk of het werkelijk loont vrede met oorlog te behalen&betalen!  Vernielde dorpen, platgebrande akkers, stagnerende handel en een kwijnend cultureel en spiritueel leven, zullen nooit opwegen tegen mogelijke voordelen als gebiedsuitbreiding of het veiligstellen van o.m. dynastieke belangen. Alle oorlogen worden eigenlijk gevoerd ten nadele van de bevolkingen. En eenmaal een oorlog is ontbrand, is die helaas nog moeilijk te stuiten.

Mocht het toch tot een oorlog komen, dan stelt Erasmus voor een internationale scheidsrechter aan te stellen.

Vrede zij met u = allen, van goede wil, en zeker ook de andere!

NB 1: de tekst bevat kerngedachten uit het traktaat ‘De Klacht van de Vrede’ van Erasmus

NB 2: de woorden in cursief verwijzen naar specifieke begrippen bij specifieke filosofen

VANDAAG

VANDAAG leek me uiterst geschikt 

om te laten weten dat mijn publieksaanbod cultuurfilosofie 2023-24

nu volledig is, en ter inkijk en inspiratie staat op www.wereldburgeracademie.be

Maar wat is VANDAAG ?

… alweer een nieuw 24uren, een etmaal.

Elke vandaag is uniek, én het leven is er bovendien vol van!

Er zijn er van soorten: maandagen, donderdagen, feestdagen, vakantiedagen, religieuze dagen, recupdagen, lesdagen, verjaardagen, werelddagen, werkdagen, betaaldagen en baaldagen, …

VANDAAG kan ook zo verschillend klinken en wegen:

… vandaag?

… vandaag!

… vandààg?!

Vandaag …

VANDAAG zou ook de aanbevelende vorm kunnen zijn van de infinitief ‘vandagen’.

Aan jou om je daar iets bij voor te stellen, er mee aan de slag te gaan, of er zalig niets mee te doen, gewoon laten zijn.

En op de vraag ‘hoe gaat het met jou ?’ is misschien volgend antwoord dicht bij je werkelijkheid:

Voor de ziel zijn er dagelijks ontelbare zonsopgangen en zonsondergangen!

(ik las deze versregels door de cryptogram in DS Weekblad van 23 september ’23 op te lossen; en zo maakte ik kennis met hun dichter Pierre Reverdy! = met wat een bewogen leven trouwens)