Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

Utopia & Pasen

De Goede Week was hier in België en voor onze beschaving een Inferno, een lijdensweek. die veel te denken en te voelen geeft.

Wij zijn niet, want wij worden.

Wij zijn niét in oorlog, want wij zijn in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd, beterwaarts.

Hoe onszelf en elkaar daarvan overtuigen? daartoe inspireren en vormen?…

dat is het beetje verlossing en verrijzenis dat ik van Pasen verwacht en aan iedereen toewens, na veel erbarme dich en stabat mater.

Ook muziek zalft, verheft. Nu nog de muziek der sferen…

Beste Jonathan Holslag, plus est en nous

De voorbije dagen gaf ik les sociale filosofie aan bachelor 2 -studenten van Sint Lucas Antwerpen

over ENERZIJDS

- Nietzsches God is dood als ‘vrolijke wetenschap’; het begin van het einde van de grote verhalen …

- via T.S. Eliots Waste Land met de schrijnende vaststelling dat de ’beschaving’ van het Avondland gedeconstrueerd is tot a heap of broken images

- tot de ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Kundera) en de verschuiming (Sloterdijk)

en ANDERZIJDS ook

- Over de menselijke waardigheid bij Pico della Mirandola (Florence 15de eeuw)

- en het Plus Est En Vous van de Bruggeling Lodewijk van Gruuthuse (ook 15de eeuw)

- luisterend naar Sloterdijks je moet je leven veranderen

- en jouw pleidooi lezend om ons in te zetten voor het algemeen belang, om stil te staan bij de dingen die er toe doen en burgerschap te cultiveren

We doen ons best en sensibiliseren via het burgerintitiatief  www.universiteitalgemeenbelang.be met in de loop van het jaar regelmatig Mooie Woorden op Zin-&Zijnsdagen. Als statement én concretisering.

omdat dit de tijd is om de beste droom te dromen van alle dromen die er zijn (Ben Okri)


zomerilluminatie > < zomerzen

Uit een interview (in Knack) met Alain de Botton (voornamelijk over de (on)gewenste rol van de media) deel ik graag het volgende mee:

Hij houdt erg van Hollandse Schilders uit de 17de eeuw = eerste generatie die geen religieuze noch koningen/machtigen schilderden, wél het gewone leven.

=> STILLEVENS  ttz: het leven gaat niet over roem en geld,

WEL over de manier waarop het licht ‘s ochtends op de fruitschaal valt!