Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

STERRENVUUR

… als je echt hebt geleerd hoe je moet denken en aandachtig naar de wereld moet kijken, dan weet je dat je alternatieven hebt. Dan ligt het feitelijk binnen je vermogen om een drukke, hete, trage, […] vijandige situatie niet alleen als betekenisvol te ervaren maar tevens als heilig en bezield van het krachtige vuur dat ook de sterren ooit heeft aangestoken: medegevoel, liefde, de eenheid van alle dingen onder de oppervlakte.

Uit ‘Dit is water‘ D.H. Foster Wallace

pleidooi voor een PROVOLUTIE na klimaattopdown

Als alle ‘weten’schappen nog steeds niet doorslaggevend genoeg blijken te zijn,
en het ‘geweten’ van overheden en captains of economy wereldwijd het nog steeds laat afweten,
dan is het HOOG TIJ(D) voor een TOP over KLIMAATVERANDERING bij MENSEN.

BIGGER THAN US = een MUST en MUST SEE

GA DAT NU ZIEN!

een zielsverwarmende

agenda motiverende

bewonderingwekkende

… wereld van verandering door jongeren wereldwijd: visie en missie, hun acties en resultaten

in een inspirerende DOCUMENTAIRE van Flore Vasseur