Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

Credo, ergo sum

Het universum bestaat.

Het universum bestaat uit alles.

Uit alles wat is geweest, wat is en wat mogelijks nog zal zijn.

Het is universum is eeuwig, eindeloos en grenzeloos,

is nog-lang-niet, nooit-niet voltooid,

is één en al leven…

En wat leeft groeit, evolueert, verandert, overtreft voortdurend zichzelf.

 

Als het universum niet zou bestaan uit (van)alles,

zou het een lege doos zijn, zelfs niet die doos, gewoon een niets,

wat niet het geval is.

 

Dus is alles in het universum uniek.

Diversiteit is bijgevolg geen probleem, ook geen doel, gewoon

de bevestiging van hoe het universum nu eenmaal in elkaar zit:

al dat unieke samen.

 

Dus heeft alles in het universum tenminste ook dit gemeenschappelijk:

iets unieks te zijn in en van dat universum

en daardoor zowel divers als verwant.

 

Het zou onlogisch, wereldvreemd en hilarisch zijn

enkel zichzelf uniek te vinden en al wat gelijkt ‘even’ uniek

maar al het andere, het verschillende, niet te (h)erkennen

als unieke lettergenoten in het alfabet waarmee het universum zijn verhaal schrijft.

 

Met de onvermijdelijke punten en komma’s,

vraagtekens en uitroepingstekens

en de nodige ‘open plekken’.

 

En soms, houden we zelf(s) het potlood vast,

al hanteren anderen dan weer liever de gom.

 

= pg 39 uit mijn cultuurfilosofische roman ‘Polonaise al Argentina’ = 2007 / ISBN 978-90-9021568-6] + project

=> ihkv Bijzonder Onderzoekfonds Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

Wij zijn groter dan onze wanhoop … op deze kleine globe van schoonheid

Wij kunnen beter.Wij zijn groter dan onze wanhoop.
De negatieve aspecten van de mensheid zijn niet de meest echte en authentieke; het meest authentieke aan ons is ons vermogen te scheppen, te overwinnen, te verduren, te hervormen, lief te hebben, en ons lijden te ontstijgen.
Wij worden nog het best gekenschetst door het mysterie dat wij er nog steeds zijn, en nog steeds kunnen stijgen, nog betere beschavingen kunnen creëren, dat wij onze rauwe werkelijkheid onder ogen kunnen zien, en dat wij de grotere wanhoop zullen overleven.
Hier begint de nieuwe tijd opnieuw. Het nieuwe tijdperk voltrekt zich iedere dag, iedere dag is een nieuwe wereld, een nieuwe kalender.
Alle grote momenten, alle grote tijdperken, bestaan gewoon uit ieder moment en iedere dag, maar groot uitgeschreven.
Je kunt de wereld niet hermaken zonder jezelf te hermaken. Iedere nieuwe tijd begint van binnen. Het is een innerlijk gebeuren, met onvermoede mogelijkheden voor inwendige bevrijding. Wij zouden hem kunnen benutten om ons innerlijk licht te ontsteken. Wij zouden hem kunnen benutten om zelfs de donkere en negatieve kanten positief te gebruiken, om onze ogen schoon te wrijven, de wereld anders te zien, en onszelf helderder.
Alleen vrije mensen kunnen een vrije wereld maken. Infecteer de wereld met je licht. Help mee de gouden profetieën te vervullen. Stuw het menselijk genie vooruit. Onze toekomst is groter dan ons verleden.
Het hangt in de lucht. Het verzamelt zich ondergronds, komt majestueus samen. Wij zouden moeten luisteren naar alles wat bezig is zich te vormen in de lucht, en ondergronds. Wij zouden heel diep moeten nadenken over de geest van de eeuw als wij een prachtige toekomst teweeg willen brengen, als wij enige greep willen hebben op het onbekende, hoe het ons zal beïnvloeden.
Een frisse wind moet waaien, wat ondergronds is moet worden begrepen, wil de bovengrond veranderen.
Deze verre toekomstmuziek laat mij niet los. En volgens mij zal het iets fantastisch zijn om haar te horen, een lust voor de goden, mits wij niet erger verdwalen dan wij al hebben gedaan, en mits wij ons laten leiden door de diepste liefde, de liefde die ons allen met elkaar verbindt op deze kleine globe van schoonheid.
slotfragmenten uit ‘Een gevecht in de geest’ van Ben Okri 2000

Corona Crisis Consequentie TIP

zich voornemen en dienaangaande de nodige maatregelen treffen

om voortaan

nooit meer belastingen te ontduiken of te ontwijken