Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

2020

Ik treed buiten mijn grenzen, en doe een oefening in het luchtledige. Alsof ik niet besta, en toch tegelijk wel. Alsof ik niet beperkt ben tot ‘mij’. Alsof ik ‘mij’ kan opgeven om deel uit te maken van alles – alles onder de grote hemel, alles in het heelal.

uit ‘De smaak van het geluid van het hart’ Jan Lauwereyns

ZIN GEVING via de WERELDBURGER ACADEMIE

Hierbij een getuigenis van één der cursisten. Hopelijk geeft dit op zich al hoop aan anderen én motivatie om ook cursussen te komen volgen!

“Sinds mei dit jaar ben ik student aan de Wereldburger Academie, waar ik wekelijks een prachtig en gevarieerd aanbod aan bloemlezingen volgde, en daarnaast de vrijheid van contextlessen op maat kon genieten. Deze lessen liepen door tijdens de zomermaanden, aangevuld door een pittige lesweek kunstfilosofie. Ik kijk ook al reikhalzend uit naar de jaarcursus sociale filosofie, die gelijklopend met het academiejaar van start zal gaan.

De lessen zelf zijn diepgaand en toch toegankelijk. Het niveau ligt hoog, is grensverleggend en grondig verrijkend. Bovendien wordt er vaak maatwerk toegepast om bestaande interesses te verbreden en blinde vlekken op te sporen en in te vullen. Vanuit een wisselwerking tussen kern en context worden de onderliggende processen van mens en maatschappij ontrafeld. Een kluwen dat heel wat expertise vraagt om gradueel te ontwarren.

Die context is zo levensnoodzakelijk om ons mens-zijn, onze samenleving, economie, arbeid, wetenschappen te begrijpen en al zéker om eraan te kunnen deelnemen. Zonder ondersteuning zou je als leek in de nieuwsgierigheid verdwalen in het onschatbaar vele dat we kunnen kennen, doen, verwachten en zijn. Bovendien worden dankzij de steevaste verbanden met literatuur, filosofie, muziek, poëzie en beeldende kunst heel wat nieuwe perspectieven aangereikt. Er zijn talloze boeken en films ter beschikking om in te kijken of te ontlenen, wat die zoektocht heel wat makkelijker maakt. Elke les is boordevol inspiratie en geeft vooral veel ‘goesting’ om ook zelf aan de slag te gaan binnen het meer-weten.

Burger zijn, worden en eindelijk begrijpen wat dat precies inhoudt, ook dat is een troef van de Wereldburger Academie. In deze oppervlakkige, vluchtige tijd heb ik me lang gedissocieerd gevoeld van al wat er zich buiten mijn wereld afspeelde. Ik dacht dat ‘dit het was’, los van alle grondslagen, symboliek, de vraag vanwaar we komen, wie we zijn, en hoe we de toekomst kunnen vormgeven. Dit leidt tot een passiviteit die ik bij veel van mijn leeftijdsgenoten herken. Er is een zekere wanhoop over onze tijdsgeest en bijhorende actualiteit, die gepaard gaat met zinsverlies. Ook dit wordt grondig aangepakt: hedendaagse problematieken worden in hun context gekaderd en van daaruit omgezet tot een boodschap van hoop, aanmoediging tot participatie en hernieuwde daadkracht.

Verder wordt er tijdens de lessen sterk ingezet op actualiteit en word je op de hoogte gehouden van culturele initiatieven en evenementen. Zo ben ik onder meer in contact gebracht met het kunstenfestival van Watou en de cultuurmarkt in Antwerpen, die op zichzelf ook weer een vertrekpunt voor culturele verkenning werden. Dankzij de lessen merk ik voor het eerst écht toegang te hebben, zowel op het gebied van betrokkenheid als op het vlak van de betekenis(lagen) ervan. Cultuur is sindsdien niet langer een bezigheid, maar geeft me nu ook een boodschap. Het is een nieuwe ‘zin’geving. Ook dat is een heel mooie aanreiking.

Het meest ben ik getroffen door de impact die de lessen op mij als persoon en leven hebben. Op korte tijd is mijn engagement omgeslagen naar een heel nieuwe, bewustere levensstijl. Voor mij was dit zo essentieel, dat ik dit iedereen zou willen toewensen. Het mooie is dat dat ook kan, net omdat de lessen zo toegankelijk en bovendien gratis zijn. Een prachtig geschenk, waar ik tot nu toe al zoveel aan had, en de hopelijk velen na mij ongetwijfeld ook. Aan hen wil ik zeggen: de Wereldburger Academie, dat is een verrijking van onschatbare (méér)waarde, een waar avontuur dat minstens je leven verandert.”

HF

 

 

curriculum vitae ? ga eens een kijkje nemen op de Wereldburger Academie

Wat te denken van het leven …

… als reisverhaal  … en thuiskomen …

=> voor bagage en horizon, wortels en kompas, persoonlijke vleugels en maatschappelijke vervoering

=> maak kennis met/op/via de Wereldburger Academie *

www.wereldburgeracademie.be

Ik hoop dat je benieuwd bent en je mag ontmoeten … als cursist, als toeleider, als megafoon, als mecenas, als inspirator, …

De Wereldburger Academie en ik heten je van harte welkom …

= met medewerking van VIP/Studenten, vrijwilligers, Raad van Bestuur, netwerk,…

= met de steun van het maatschappelijk belangrijke initiatief Burgerbegroting District Antwerpen!

= dankzij een hele rijke voorgeschiedenis en input van zovelen, wat we graag delen en dus hopen te vermenigvuldigen

TIP => grasduin alvast in deze reeks posts!