Wereldburger Academie

Bezoek de eigenste www.wereldburgeracademie.be

De Wereldburger Academie

biedt bagage en horizon, wortels en vleugels, bruggen en wegen.

Persoonlijk en met maatschappelijke vervoering.

 

De Wereldburger Academie biedt cultuurfilosofische en kunstzinnige vorming en advies

op en vanuit een bescheiden campus wiesbauer

om via haar expertise bij te dragen tot de leefkwaliteit

van elke ik en jij en wij(k) en wereld.

De WbA is een tHUIS met vele kamers, men kan er terecht voor

  • VORMING bagage en horizon

… jaarcursus Sociale Filosofie, kortlopende cursussen, losse cultuurfilosofische leersalons,  bloemlezingen en doordenkdagen, studium generale en studio context

… over vele aspecten van mens en wereld; en dit op basis van menswetenschappen, kunsten, actualiteit, en andere relevante bronnen

 

  • VERDIEPING en VERBREDING wortels en vleugels

… onderzoek en studie, visie en zingeving, advies, inspiratie en ondersteuning

… ontmoetingen met zichzelf en met elkaar, met werelden en waarden, met verwondering en  verontwaardiging, met enthousiasme en engagement

 

  • VERBINDING bruggen en wegen

… tussen actoren uit Onderwijs, Middenveld en Cultuursector

… tussen burgers en ‘de’ politiek

… tussen menswetenschappen, cultuur en ondernemingen

… tussen nog  onvermoede (f)actoren

 

  • PROJECTONTWIKKELING en SAMENWERKING

 

  • MAATSCHAPPELIJKE VERVOERING

… de Wereldburger Academie deelt met velen de droom van en het werken aan een betere leefkwaliteit => van elke ik tot jij tot wij(k) tot wereld

 

CONCREET AANBOD

  • zie => wat & wanneer & waar
  • OOK op afspraak, aanvraag, maat, verplaatsing => contact

 

VOOR

  • studenten, voor beginners en gevorderden, voor organisaties en ondernemingen, voor families en vrienden

 

DOOR

  • Leonor (Noortje) Wiesbauer = filosoof en hoofddocent, gastvrouw en gids, curator

opgestart MET de steun van BURGERBEGROTING district Antwerpen 2019