Wereldburger Academie

Bezoek de eigenste www.wereldburgeracademie.be

De Wereldburger Academie

biedt bagage en horizon,

persoonlijke vleugels en maatschappelijke vervoering.

De Wereldburger Academie is een burgerinitiatief

dat vanuit een bescheiden campus wiesbauer

heel wat expertise en een grote droom deelt:

via vorming bijdragen tot de leefkwaliteit

van elke ik en jij en wij(k) en wereld.

De WbA is een huis met vele kamers …

men kan er terecht voor

=> jaarcursussen sociale filosofie ‘van MENS tot WERELD’

=> schooljaarlopende STUDIO CONTEXT op woensdagmiddagen voor JoVo’s

=> doorlopende EXTRA PLUS ondersteuning voor (pre/post)studenten en nieuwkomers

=> losse wekelijkse BLOEMLEZINGEN : cultuurfilosofische leersalons

=> thematische modules op maat/aanvraag/verplaatsing

MET de steun van BURGERBEGROTING district Antwerpen