Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

Month: January, 2015

uit “een vorm van vrijheid” (Ben Okri)

31 Alle grote religies zijn als droom begonnen. 32 Religie was het kind van leed en mededogen. Leed is de toestand die het verst van de goddelijkheid verwijderd is, maar zie hoe alle grote godsdiensten het omhelzen. In hun zuiverste staat – voordat ze zich met de regulering van ons leven gingen bezighouden en die […]

10 bijkomende millenniumdoelstellingen

veroordeling en afwijzing van elk geweld; geweld is sowieso zinloos veroordeling van vergelding; vergelding is een uiting van irrationaliteit, driftmatigheid en gekrenkte almachtsdrang veroordeling van geldingsdrang en opbod veroordeling van de dwingelandij om allemaal op dezelfde manier (niet) te geloven veroordeling van elke minachting, onderdrukking, uitsluiting of uitbuiting verdediging van het principe van de vrije meningsuiting […]