10 bijkomende millenniumdoelstellingen

veroordeling en afwijzing van elk geweld; geweld is sowieso zinloos

veroordeling van vergelding; vergelding is een uiting van irrationaliteit, driftmatigheid en gekrenkte almachtsdrang

veroordeling van geldingsdrang en opbod

veroordeling van de dwingelandij om allemaal op dezelfde manierĀ (niet) te geloven

veroordeling van elke minachting, onderdrukking, uitsluiting of uitbuiting

verdediging van het principe van de vrije meningsuiting

getuigen van inzicht, waardigheid en respect in het uiten van een mening

aanspreken, ontwikkelen en tot wasdom brengen van EMPATHIE

sociale liefde en politiek bedrijven op basis van het atmosferisch wenselijke

welvaart, veiligheid en schoonheid genereren en vrijwaren