Wij zijn groter dan onze wanhoop … op deze kleine globe van schoonheid

Wij kunnen beter.Wij zijn groter dan onze wanhoop.
De negatieve aspecten van de mensheid zijn niet de meest echte en authentieke; het meest authentieke aan ons is ons vermogen te scheppen, te overwinnen, te verduren, te hervormen, lief te hebben, en ons lijden te ontstijgen.
Wij worden nog het best gekenschetst door het mysterie dat wij er nog steeds zijn, en nog steeds kunnen stijgen, nog betere beschavingen kunnen creëren, dat wij onze rauwe werkelijkheid onder ogen kunnen zien, en dat wij de grotere wanhoop zullen overleven.
Hier begint de nieuwe tijd opnieuw. Het nieuwe tijdperk voltrekt zich iedere dag, iedere dag is een nieuwe wereld, een nieuwe kalender.
Alle grote momenten, alle grote tijdperken, bestaan gewoon uit ieder moment en iedere dag, maar groot uitgeschreven.
Je kunt de wereld niet hermaken zonder jezelf te hermaken. Iedere nieuwe tijd begint van binnen. Het is een innerlijk gebeuren, met onvermoede mogelijkheden voor inwendige bevrijding. Wij zouden hem kunnen benutten om ons innerlijk licht te ontsteken. Wij zouden hem kunnen benutten om zelfs de donkere en negatieve kanten positief te gebruiken, om onze ogen schoon te wrijven, de wereld anders te zien, en onszelf helderder.
Alleen vrije mensen kunnen een vrije wereld maken. Infecteer de wereld met je licht. Help mee de gouden profetieën te vervullen. Stuw het menselijk genie vooruit. Onze toekomst is groter dan ons verleden.
Het hangt in de lucht. Het verzamelt zich ondergronds, komt majestueus samen. Wij zouden moeten luisteren naar alles wat bezig is zich te vormen in de lucht, en ondergronds. Wij zouden heel diep moeten nadenken over de geest van de eeuw als wij een prachtige toekomst teweeg willen brengen, als wij enige greep willen hebben op het onbekende, hoe het ons zal beïnvloeden.
Een frisse wind moet waaien, wat ondergronds is moet worden begrepen, wil de bovengrond veranderen.
Deze verre toekomstmuziek laat mij niet los. En volgens mij zal het iets fantastisch zijn om haar te horen, een lust voor de goden, mits wij niet erger verdwalen dan wij al hebben gedaan, en mits wij ons laten leiden door de diepste liefde, de liefde die ons allen met elkaar verbindt op deze kleine globe van schoonheid.
slotfragmenten uit ‘Een gevecht in de geest’ van Ben Okri 2000