Corona Crisis Consequentie TIP

zich voornemen en dienaangaande de nodige maatregelen treffen

om voortaan

nooit meer belastingen te ontduiken of te ontwijken