Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

Category: Interesses

Wij zijn groter dan onze wanhoop … op deze kleine globe van schoonheid

Wij kunnen beter.Wij zijn groter dan onze wanhoop. De negatieve aspecten van de mensheid zijn niet de meest echte en authentieke; het meest authentieke aan ons is ons vermogen te scheppen, te overwinnen, te verduren, te hervormen, lief te hebben, en ons lijden te ontstijgen. Wij worden nog het best gekenschetst door het mysterie dat […]

Corona Crisis Consequentie TIP

zich voornemen en dienaangaande de nodige maatregelen treffen om voortaan nooit meer belastingen te ontduiken of te ontwijken  

amor mundi

“Jou is waarschijnlijk de lust in muziek, zoals bij iedereen, vergaan. Je hoofd is vol zorg om de wereldgeschiedenis die scheef gaat en je hart vol zuchten om de erbarmelijkheid van de Scheidemannen en consorten. En iedereen die me schrijft, steunt en zucht eveneens. Ik vind niets meer belachelijk dan dat. Begrijp je dan niet […]