Wiesbauer

"Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt" – Jeroen Brouwers

Category: Interesses

Politiek = klimaatregeling

De laatste paragrafen uit het meesterwerk ‘Sferen’ van Sloterdijk => gelieve te lezen met aandacht en hopelijk volgt vervoering! De mensen maken hun eigen klimaat, maar ze maken het niet uit het niets, (…) maar onder gegeven en overgeleverde omstandigheden. Wat begon met de eerste vuren, het bijeenkomen van mensen rondom een aangenaam midden (magna […]

de zin van werken

uit De Profeet van Kahlil Gibran Toen zei een ploeger: vertel ons over werk. En hij antwoordde als volgt: Wie werkt, houdt gelijke tred met de aarde en haar diepste wezen. Wie niets doet vervreemdt van de jaargetijden en stapt uit de optocht van het leven die majestueus en in trotse overgave optrekt naar de […]

HOOP Vaclav Havel

Diep in onszelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de […]