Utopia & Pasen

De Goede Week was hier in België en voor onze beschaving een Inferno, een lijdensweek. die veel te denken en te voelen geeft.

Wij zijn niet, want wij worden.

Wij zijn niét in oorlog, want wij zijn in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd, beterwaarts.

Hoe onszelf en elkaar daarvan overtuigen? daartoe inspireren en vormen?…

dat is het beetje verlossing en verrijzenis dat ik van Pasen verwacht en aan iedereen toewens, na veel erbarme dich en stabat mater.

Ook muziek zalft, verheft. Nu nog de muziek der sferen…