Beste Jonathan Holslag, plus est en nous

De voorbije dagen gaf ik les sociale filosofie aan bachelor 2 -studenten van Sint Lucas Antwerpen

over ENERZIJDS

– Nietzsches God is dood als ‘vrolijke wetenschap’; het begin van het einde van de grote verhalen …

– via T.S. Eliots Waste Land met de schrijnende vaststelling dat de ‘beschaving’ van het Avondland gedeconstrueerd is tot a heap of broken images

– tot de ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Kundera) en de verschuiming (Sloterdijk)

en ANDERZIJDS ook

Over de menselijke waardigheid bij Pico della Mirandola (Florence 15de eeuw)

en het Plus Est En Vous van de Bruggeling Lodewijk van Gruuthuse (ook 15de eeuw)

– luisterend naar Sloterdijks je moet je leven veranderen

– en jouw pleidooi lezend om ons in te zetten voor het algemeen belang, om stil te staan bij de dingen die er toe doen en burgerschap te cultiveren

We doen ons best en sensibiliseren via het burgerintitiatief  www.universiteitalgemeenbelang.be met in de loop van het jaar regelmatig Mooie Woorden op Zin-&Zijnsdagen. Als statement én concretisering.

omdat dit de tijd is om de beste droom te dromen van alle dromen die er zijn (Ben Okri)