vrij naar ‘de Ark van Noach’

Ik probeer me deze periode voor te stellen als een Ark van Noach …

… terwijl de pandemie ons wereldwijd overspoelt (als een zondvloed)

 

=> een Ark bouwen

+ vindingrijkheid aan de dag leggen en beroep doen op kennis van zaken

+ niet ongeduldig zijn én doorzettingsvermogen hebben

+ motivatie!?!:

=> in leven blijven <=> all lives matter

=> perspectief:

= de pandemie is geen eindpunt

= de perspectieven die we hadden en waar we ons voor ingezet hebben, niet uit het oog verliezen

= nieuwe ontwikkelen

=> aan boord

+ alles wat, en iedereen die, er toe doet  (nuttigheid) meenemen (all lives matter)

+ dus met extra aandacht voor wie uit de boot dreigt te vallen

+ dat Noach zijn gezin en kinderen en van elk diertje en piertje een koppel meenam, is een beeld/statement, niet enkel letterlijk om later ‘voort te planten en de aarde te bevolken’, maar wel => we gaan (ook) na het onheil ‘het leven verder zetten’; laat deze tijd dus ook ‘vruchtbaar’ blijken te zijn geweest; welk soort leven willen wij doen voortvloeien …

+ sturen, besturen, bijsturen <=> door wie? waardoor? waartoe?

+ ver-innigen, inbreiden, zinvulling centraal <=> zijn = be’leven’ <=> kwali’tijd’

 

=> een Ark zijn + samen met en voor vele arkjes

+ iedereen en dus ook onszelf beschermen, verzorgen, van het nodige blijven voorzien

+ treuren en troosten

+ geloven en dromen

+ hulp vragen en bieden <=> samenwerken

+ lotgenootschap <=> ‘gezel’schap

+ antwoordelijkheid

 

Vaar wel en leef mooi ?