WereldBurgerAcademie

BAGAGE én HORIZON

bij-leren en ontmoeten via het uniek aanbod van de Wereld Burger Academie

Vertrekpunten:

ð  Vorming speelt een sleutelrol zowel in de persoonlijke ontwikkeling en levenskunst, als in de dimensie wereldburgerschap                                    Why Democracy Needs Humanities (Nussbaum)

ð  Bij-leren over verschillende werelden (= dimensies van het bestaan) is ook een vorm van toenemende participatie, in en aan die wereld(en),

ð  De WereldBurgerAcademie heeft een uitgesproken en inspirerende visie, missie, en heeft heel wat expertise in huis die ze maar al te graag deelt.

  1. 1. (schakel-) jaarcursus ALGEMENE VORMING  << MENS & WERELD; 365°>>
  2. 2. Schooljaarlopende woensdagnamiddag << STUDIO CONTEXT >>
  3. 3. Doorlopende<<  EXTRA PLUS >>
  4. 4. Losse wekelijkse << BLOEMLEZINGEN/LEERSALONS >>

ð  HOE ZO?

  1. 1. (SCHAKEL-) JAARCURSUS ALGEMENE VORMING  << MENS & WERELD >>

WAT ?

Een filosofische verkenning van mens en wereld, die aanzet tot reflectie. To be or not to be? Over de mens als vraagstuk en zijnde-in-wording. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe moet ik leven? In wat voor wereld(en) leven wij? Wat is de zin van alles? Vertrekkend vanuit zijn geworpenheid = zijn  voorgeschiedenis, geboorte, paradise lost en immigratie op de wereld, zijn curriculum vitae = het leven als reisverhaal, gedreven door bestaanszekerheid, zoekend naar bestaanswaardheid,= de ‘meer’waardezoeker! Over zijn nature en nurture, zijn ontwerpend vermogen en de symbolische orde. Over de biofiele tot necrofiele ingesteldheid. Over zijn dialectische identiteit en le désir, c’est le désir de l’autre. Dus, van eiland tot wereld, ook in historisch perspectief. Over levensnoodzakelijke en over fatale vormen van verbondenheid. Over de gezonde samenleving en de amor mundi. Over het einde van de grote verhalen, de (schaarste aan) welvaart en welzijn, over hoop en duurzame ontwikkeling.  To care or not to care … 365°

Bronnen: filosofie, psychologie, geschiedenis, kunsten, journalistiek, …

VOOR WIE ? (pre/post)studenten / nieuwkomers allerlei) (1° van district A / max 8 pers.)

= voor wie van thuis/omgeving door sociaal en/of economische, migratie, psychosociale en/of culturele factoren onvoldoende ondersteuning of bagage meekregen/meekrijgen en (daardoor ook) minder studie-/ afstudeerkansen hebben en (dus!) ook minder welvaart- en      welzijnsperspectieven…

= wie na of naast zijn/haar opleiding en persoonlijke background hongerend is naar méér: kennis, zingeving, context, humanitas en horizon&taal

DOOR WIE ?

Docent: Leonor Wiesbauer (op vrijwillige basis)

WANNEER ?

24 weekdagavonden v 19u-20u30 (dagdeel) volgens de academische kalender

WAAR ?

Campus Wiesbauer

DEELNAME ?

-          Vrij&Willig maar niet vrijblijvend

-          Gratis voor studenten/bewoners v district A + inbegrepen: syllabus, extra teksten/docu enzo, drankje pauzes; andere deelnemers betalen een bijdrage in de werkingskosten

-          Oproep via campagne door oud-studenten, sociale media, eigen netwerk en partners, Burgerbegroting

-          Kandidaatstelling met ‘portret en motivatie’ / selectie en intakegesprek / beslissing toelating in onderling overleg / engagement !

-          Einde parcours => symbolisch getuigschrift met betekenisvolle ceremonie

  1. 2. Schooljaarlopende woensdagnamiddagen  << STUDIO CONTEXT >>

WAT ?

WereldWij(s)heid, wortels en vleugels, via een bad/aanbod algemene vorming => horizon verruimen en interesses wekken/stimuleren, kritische zin en talenten versterken, zelfvertrouwen, empathie en medeburgerschap voeden.

Ontmoetingen met zichzelf en met elkaar, met kennis en waarden, kunst en cultuur, geschiedenis en actualiteit, Bildung en context, klassiekers en idealen, gelaagdheid en detail, canon en het aanbod van rondom-tot-veraf, horizon&taal en extramuros, (inter)linken en beyond, …

VOOR WIE ?

= (pre/post)studenten / nieuwkomers allerlei) 1° van district A (max 8p)

= kunnen mits gemotiveerd verzoek en goedkeuring ook deelnemen aan ander aanbod; komen in aanmerking voor het schakel-jaar-programma; kunnen appèl doen op permanente faciliteiten bib/coaching => 3. EXTRA PLUS

WANNEER ?

-          WOE-namiddagen (dagdeel) v 14 u-17u … x 24  = volgens de Academische kalender; tijdspad: zie agenda pilootjaar 2019

WAAR ?

-          Campus Wiesbauer = Haantjeslei 40; 2018 Antwerpen

-          Extramuros: dus soms ook (deels) op verplaatsing

DEELNAME ?

-          Vrij&Willig maar niet vrijblijvend

-          Gratis! + inbegrepen: syllabus, extra teksten/docu enzo, drankje pauzes, verplaatsingen (zo nodig) en tickets extramuros-activiteit

-          Oproep via campagne oud-studenten, sociale media, eigen netwerk en partners; via Burgerbegroting

-          Kandidaatstelling met ‘portret en motivatie’ / selectie en intakegesprek / beslissing toelating in onderling overleg / engagement !

-          Einde parcours => symbolisch getuigschrift met betekenisvolle ceremonie

  1. 3. Doorlopende<<  EXTRA PLUS >>

WAT ?

Begeleide zelfstudie; op afspraak in de lesweken welkom op Campus Wiesbauer; voor raadpleging bib en documenten, kranten en tijdschriften; voor coaching; als studieplek.

VOOR WIE ?

= (pre/post)studenten / nieuwkomers allerlei) 1° van district A (max 8 p)

DOOR WIE ?

Hoofddocent Leonor Wiesbauer & C° ( allen op vrijwillige basis; onkostenvergoeding)

WANNEER ?

Tijdens de lesweken van de academische kalender; op afspraak in de weekdagen.

WAAR ?

Campus Wiesbauer; Haantjeslei 40; 2018 Antwerpen

DEELNAME ?

Extraplus is enkel voor studenten die deelnemen aan het schakel-jaar-programma Algemene Vorming M&W en/of Studio Context.

Vrij&Willig maar niet vrijblijvend.

Gratis.

  1. 4. Losse wekelijkse << BLOEMLEZINGEN/LEERSALONS >>

WAT ?

DE WBA biedt een uitgebreid menu aan ‘bloemlezingen’ => thematisch worden allerlei aspecten van mens en wereld op een aangename en leerrijke manier belicht. Ontmoetingen met vakkennis, geassocieerd met kunst en culturen, geschiedenis en actualiteit, kritiek en utopie, context en klassiekers, gelaagdheid en details,…

VOOR WIE ?

-          Allen; specifieke oproep naar studenten en alle burgers van district A;

-          Voor wie een ruime basiskennis Algemene Vorming heeft en het Nederlands goed beheerst.

-          Aantal: min 4 tot max 24 personen

DOOR WIE ?

-          Hoofddocent Leonor Wiesbauer (pro bono)

-          gastsprekers/experts (te vergoeden)

WANNEER ?

-          wekelijks op WOE-avonden van 19u-22u volgens de Academische kalender = 24x

-          extra op een tiental werelddagen en zin- en zijnsdagen = 10 x

-          extra vakantieperiode (modules/trajecten) => op aanvraag/maat

WAAR ?

Campus Wiesbauer; Haantjeslei 40; 208 Antwerpen

DEELNAME ?

Belangstellenden kunnen kennismaken met het aanbod via de website en/of nieuwsbrieven, sociale media en externe communicatiekanalen van pers, partners en Burgerbegroting.

Belangstellenden kunnen zich via de website of een mail inschrijven.

Inschrijvingen zijn éénmalig = per item.

Gratis voor burgers van District A. Anderen betalen een faire bijdrage.

ð  HOE-ZO ?

Originaliteit aanbod/aanpak/doel:

-          Via filosofie, psychologie, geschiedenis, journalistiek, kunsten, ea menswetenschappen, eigenlijk transdisciplinair

-          Ernstig en toegankelijk

-          (ont)spannend leren en motiverend

-          Persoonlijk, huiselijk, hartelijk,

-          Verruimend, verdiepend, verbindend,

-          Vrij&Willig

-          Aanwezig kapitaal: visie, kennis, organisatorische expertise, netwerk, boeken, films, documentatie

-          Vorming op maat/aanvraag

ð  NA het pilootjaar blijven

- visie en missie, inhoudelijk en organisatorisch, infrastructureel en materieel kapitaal, alsook netwerk en credits aanwezig/inzetbaar

- omwille van de duurzame verderzetting en verdere ontplooiing van het project, …