CAMPUS WIESBAUER

Deze zomer ontpoppen de voormalige ‘Universiteit voor het Algemeen Belang’ en de opleiding Sociale Filosofie, Kunst- en Cultuurfilosofie zich tot CAMPUS WIESBAUER.

Daar zal men terecht kunnen voor

=  een (schakel)jaarprogramma Studium Generale = ALGEMENE VORMING MENS & MAATSCHAPPIJ

= een uitgebreid menu aan BLOEMLEZINGEN waaruit een keuze kan gemaakt worden

Visie, missie, expertise, plannen en aanbod verschijnen in juni alvast op deze site & pagina.

Daarna volgt de oprichting van een vzw als kader voor de werking.

Interesse?

volg deze pagina of mail naar campuswiesbauer@telenet.be